Na doporučení synů jsem se domluvila na spolupráci při prodeji chaty v Sedlici s panem Kavkou.
Chata nebyla v dobrém stavu, tudíž se prodej protáhl, ale s cenou jsem dolů jít nechtěla. Nakonec
se panu Kavkovi podařilo kupce najít za cenu, kterou jsem chtěla. Se službami pana Kavky jsem
byla spokojena a mohu doporučit.

Anna Žáčková